تک رمان
دانلود رمان
تک رمان

دانلود رمان شلیکی غریبانه ویژه تک رمان

 


دانلود رمان شلیکی غریبانه

قسمتی از رمان:


مقدمه:من و تو دو رنگ پاییزیم در چشم برگ ها… یکی زرد و یکی سبز!
عشق به سراغمان می‌آید… برگ‌های پاییزی گرفتار باد به پای تو می‌افتن!
و حالا نوبت توسط… لگد کردن یا همسفری با دستانت! کدام انتخاب توست؟!
منه محتاج خودت را طمع شلیک بچشان… بگذار برایت بمیرم غریبه‌ی آشنا!
شما دعوت هستین به یه چالش احساسی…
یه راه پر تلاطم…
یه پایان تلخ و شیرین…
شما دعوتین به ” شلیکی غریبانه “
داستان یه عشق پاک و پر دردسره… پایانش هم تلخه هم شیرین… بستگی به نگاهتون داره.

——

تو حیاط، لبه‌ی حوض ﺑﺰﺭﮒ ﺧﻮﻧﻪ مادربزرگم نشستم ﻭ از هرچیزی که به نظرم جذابه عکس می‌گیرم. ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻖ عکاسی‌ام، ﺍﻭﻧﻘﺪﺭﯼ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺑﻌﺪ ۲ﺳﺎﻝ ﭘﻮﻝ ﺟﻤﻊ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﺎ ﭘﻮﻝ ﺧﻮﺩﻡ ﯾﻪ ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ ﺧﻮﺏ ﺣﺮﻓﻪ‌ﺍﯼ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺧﺮﯾﺪﻡ.
ﺑﺎ ﺑﺎﺯ ﺷﺪﻥ ﺩﺭ ﺧﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺍﻭﻥ ﺳﻤﺖ ﻧﮕﺎﻩ می‌کنم. مادربزرگم ﺑﺎ ﯾﻪ ﺳﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺵ ﭼﺎﯼ ﻭ کلوچه ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﺯ ﭘﻠﻪ ﻫﺎ پایین میاد.
ای‌جان مهربون منه! ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ ﺳﺮﺍﻏﺶ می‌رم ﻭ ﺳﯿﻨﯽ ﺭﻭ ﺍﺯﺵ می‌گیرم ﺗﺎ ﺭﺍﺣﺖ ﺗﺮ ﻗﺪﻡ ﺑﺮﺩﺍﺭﻩ.
” ﭘﯿﺮ ﺷﯽ ﺍﻟﻬﯽ” ﺑﻬﻢ می‌گه ﻭ باهم ﺭﻭی ﺗﺨﺖ می‌شینیم. ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺎﺷﻘﺸﻢ! ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﻧﯿﺎﺳﺖ. ﯾﻪ ﺻﺪﺍﯼ ﻣﻬﺮﺑﻮﻥ، ﻧﺎﺯ ﻭ ﯾﻪ ﻗﻠﺐ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺣﺮﻑ ﻭ ﺧﺎﻃﺮﻩ داره… ﮐﻮﭼﯿﮏ ﺗﺎ ﺑﺰﺭﮒ ﻓﺎﻣﯿﻞ، ﺩﻭﺳﺖ ﻭ ﺁﺷﻨﺎ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺭﻥ، ﺷﻌﺎﺭ ﻫﻤﯿﺸﻪ‌ﺍﺵ ﺍﯾﻨﻪ ” ﺗﻮ ﺍﯾﻦ ﺩﻧﯿﺎ ﭼﯿﺰﯼ ﺟﺰ ﯾﺎﺩ ﻭ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺍﺯ ﺁﺩﻣﺎ نمی‌مونه. ﺍﻟﻬﯽ ﮐﻪ ﯾﺎﺩ ﻭ ﺧﺎﻃﺮﻣﻮﻥ ﺧﻮﺏ ﺑﺎﺷﻪ ﻭ ﻭﻗﺘﯽ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﺍﮔﻪ ﯾﺎﺩﻣﻮﻥ ﺍﻓﺘﺎﺩﻥ ﯾﻪ ﻓﺎﺗﺤﻪ‌ﺍﯼ، ﺻﻠﻮﺍﺗﯽ ﻭ ﯾﺎ ﻧﻪ ﺍﺻﻼ ﯾﻪ ﺧﺪﺍ‌بیامرزِ ﺧﺸﮏ ﻭ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﮕﻦ” ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻬﺮﺑﻮﻥ عالمه.
از دار دنیا سه ﺗﺎ ﭘﺴﺮ ﻭ پنج ﺗﺎ ﺩﺧﺘﺮ ﺩﺍﺭﻩ. ﻣﻨﻢ ﻧﻮﻩ‌ﯼ ﺩﺧﺘﺮﯾﺶ می‌شم.. ده‌ﺳﺎﻟﯽ ﻫﺴﺖ که بابابزرگم ﻓﻮﺕ ﮐﺮﺩﻩ و تنها زندگی می‌کنه.
ﻋﺼﺮﻭﻧﻪ‌ﻣﻮﻥ ﺭﻭ ﮐﻪ ﺧﻮﺭﺩﯾﻢ ﺍﺳﺘﮑﺎﻥ‌ﻫﺎ ﺭﻭ می‌شورم ﻭ ﺑﺎ ﯾﻪ ﺑﻮﺳﻪ ﺭﻭ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻣﺎﻧﯽ، ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﯽ می‌کنم ﻭ به ﺳﻤﺖ ﺧﻮﻧﻪ می‌رم. سر راهم باید به ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺗﺤﺮﯾﺮﯼ هم برم.
ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﺯ ﻋﻼﯾﻖ ﻣﻦ ﻧﻘﺎﺷﯿﻪ. ﺍﻻﻧﻢ می‌خوام ﺭﻧﮓ ﺑﺨﺮﻡ تا ﺗﺎﺑﻠﻮﯼ ﻣﻨﻈﺮﻩ‌ای ﮐﻪ به تازگی کشیدم و ﻧﺼﻔﻪ ﻣﻮﻧﺪﻩ رو ﺗﻤﻮﻣﺶ ﮐﻨﻢ.. ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ‌ﺳﺖ، معمولا نقاشی هام رو به غرفه‌ﯼ ﺧﺎﻟﻢ تو جشنواره می‌برم تا ﺑﺮﺍﻡ بفروشه.
وقتی به خونه رسیدم، سریع به اتاقم رفتم تا دوش بگیرم، تابستونه و هوا گرم. از حموم که بیرون میام، موهای قهوه‌ای تیره رنگم رو شونه می‌کنم و می‌بافمش، روشون سشوار می‌گیرم. همیشه وقتی این کار رو می‌کنم حالت موهام موج دار می‌شه.
همین که از اتاقم بیرون اومدم، زنگ خونه رو زدن. مامان تو آشپزخونه‌ست برای اینکه نیاد بیرون و نره درو باز کنه، بلند می‌گم:
-من باز می‌کنم مامان.
جلوی آیفون می‌رم، بابامه! درو باز می‌کنم و به آشپزخونه می‌رم تا به مامان کمک کنم، میز رو بچینیم.
مشغول خوردن هستیم که مامانم می‌گه:
-امروز زن داییت زنگ زد.
به مامان با کنجکاوی نگاه می‌کنم و می‌گم:
-خب؟
-برای دو شب دیگه دعوت شدیم،تولد هستیه.
-اوهوم باشه ( به بابا نگاه می‌کنم) راستی امسال من برای تولدم یه چیز خاص می‌خواما.
بابا یه لبخند کوچیک می‌زنه و می‌گه:
-باز چه خوابی برای جیب من دیدی؟
با خنده می‌گم:
-حالا بعدا مهرداد می‌گه چه خوابی.
-هم‌دستم که داری.
می‌خندم و برمی‌گردم سمت مامان و می‌گم:
-راستی مهرداد کو؟
-زنگ زدم بهش گفت مشتری داره دیرتر میاد.
سرم رو تکون دادم و به غذا خوردنم ادامه دادم.

…..


دانلود رمان


دانلود رمان شلیکی غریبانه


پیشنهاد ما برای شما:


رمان های کامل شده تک رمان:

دانلود رمان تقدیر خونین

دانلود رمان زیرنویس نگاه تو ۱

دانلود رمان زیرنویس نگاه تو ۲

دانلود رمان کوتاه سینستزیا


</p

 • اشتراک گذاری
خلاصه کتاب
دو برادر دو قلو عاشق محیا می‌شن. محیا پیشنهاد ازدواج یکی از اون‌ها رو قبول می‌کنه و سعی می‌کنه که اون هم عاشقش بشه؛ اما با این انتخاب پای محیا به ماجرایی باز می‌شه که هیچ وقت انتظارش رو نداره. ماجرایی که باعث می‌شه روابطش با خانواده‌ش به هم بریزه و جونش به خطر بیفته!
مشخصات کتاب
 • نام کتاب
  شلیکی غریبانه
 • ژانر
  اجتماعی، طنز، جنایی_پلیسی
 • نویسنده
  م.محمدی
 • ویراستار
  م.محمدی
 • طراح کاور
  KatRinA
 • صفحات
  257
 • منبع تایپ
  تک رمان
لینک های دانلود
کامنت های این محصول
 • طــلایـــه مدیر سایت
  2 اسفند 1400 | 19:58

  قلمت سبز نویسنده عزیز💚

 • Kiyan مدیر سایت
  29 بهمن 1400 | 02:25

  بسیار عالی.خسته نباشی نویسنده عزیز

ورود کاربران

 • Kiyanخسته نباشی مترجم عزیز...
 • adminسلام وقت بخیر جلد دوم قبلا روی سایت قرار گرفته جهت دانلود کلیک کنید. جلد دوم...
 • adminتااخرهفته روی سایت قرار میگیره. تشکر از صبوری شما...
 • adminسلام وقتتون بخیر جلد جدید تا اخر هفته روی سایت قرار میگیره....
 • شقایقسلام لطفاً جلد بعدی رو بزارید مترجم هم جلد جدید رو آماده کرده بخدا خسته شدم از ب...
 • شقایقسلام توروخدا جلد بعدی رو توی سایت بزارید بخدا خسته شدم از بس چک کردم سایت رو...
 • شقایقسلام توروخدا الان که نویسنده میگه امادست بزارید رو سایت دیگه بخدا من به شخصه خست...
 • Emrisعالی بود مثل همیشه...
 • Ariesخسته نباشید میگم به نویسنده عزیز و کادر زحمتکش تک رمان داستان بسیار خوبی بود همی...
 • حجتکاش زودتر تو سایت قرار بگیره بی صبرانه منتظر جلد هفتم هستم......
درباره سایت
تک رمان
سایت و انجمن تک رمان در تاریخ 1398/8/20 در راستای هدف ترویج کتابخوانی و ایجاد مکانی برای گرد هم آوری افراد خوش ذوق که علاقمند به قلم هستند و کمک به نویسندگان نو قلم و بی توجه به محدودیت سنی فعالیت خود را آغاز کرده است تک رمان محلی برای درخشش نویسندگان تازه کار...
آمار سایت
 • 237 نوشته
 • 5 محصول
 • 758 کامنت
 • 7 کاربر
کلیه حقوق این وبسایت متعلق به " تک رمان " بوده و هر گونه کپی برداری ممنوع میباشد!
طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه ای کپی برداری از قالب و محتوا پیگرد قانونی خواهد داشت.